શ્રાદ્ધ શું છે? શ્રાદ્ધ નું મહત્વ, શ્રાદ્ધમાં શું કરવું જોઈએ ?

પિતૃદોષથી મુક્તિ મેળવાવનો યોગ્ય સમય હોય છે પિતૃપક્ષ. હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાદ્ધ પિતૃઓને પ્રસન્ન કરવા માટે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય

Read more