Sati Toral Gujarati Movie

Sati Toral Gujarati Movie

Watch this super hit movie based on the true story of Sati Toral. Kayabhai Kotecha appears in double role and Kishor Kotecha in the role of Ramdev Pir

Cast: Arvind Trivedi, Sheela Sharma, Chandrakant Pandya, Narayan Rajgor, Meghna Roy, Deveyani Thakkar, Dinesh Mehta, P Kharsani, Chika Kharsani, Bhavsingh Chauhan, Sunil Shoki, Dayabhai Kotecha, Kishor Kotecha

Singers: Pranlal Vyas, Damyanti Bardai, Kavita Krishnamurti, Jyotsana, Hasan Solanki

Music & Lyrics: Amarkumar Jadeja, Apabhai Gadhvi

Producer: Dayabhai Kotecha

Directer: Vinod Parmar

Sati Toral Gujarati Movie

Sati Toral