O Neel Gagan Na Mukesh Song with Lyrics in English

O Neel Gagan Na Mukesh Song with Lyrics in English
O Neel Gagan Na Mukesh Song with Lyrics in English

Watch and listen Gujarati famous songs with lyrics in english.

O neel gagan na pankheru,
Tu ka nav pacho aave,
mane tari yaad satave,
O neel..

Ramta sathe bhamta,
Sathe navaldi ma tarta,
Ek dariyanu moju aaviyu,
Var na lagi tujh ne sarta,
Taro koi sandesho na aave,
Mane tari..

Tara vina o jeevan sathi,
Jeevan sunu sunu bhase,
pankho pami udi gayo tu,
Jai betho tu uche aaskashe,
Kem kari hu aavu tari pase,
Mane koi na marg batave,
Mane tari..
Morla sam vataldi jovu,
Ore mehula tari,
Vinvu varamvar tune,
Tu sambhadi le vinanti mari,
Tari pase chey sadhan sau ae,
Tu ka nav pacho aave,
Mane tari yaad satve,
O neel gagan na pankheru.

O Neel Gagan Na Mukesh Song with Lyrics in English