Mara Bhola Dil No Song with Lyrics in English

Mara Bhola Dil No Song with Lyrics in English
Mara Bhola Dil No Song with Lyrics in English

Watch and listen Gujarati famous songs with lyrics in english.

Mara bhola dil haye re shikar kari ne,
Chalya gaya aankho thi aankho char kari ne, bimar kari ne.
Mara..

Mein vinvyu varmvar ke dil saaf kari lyo,
Kai bhool ho mari to ane maaf kari dyo,
Na na kahi, na ha kahi, mukh moun dhari ne,
Chalya gaya..
Ek bol par ana mein mari zindagi vari,
Ae bekadar ne kem kadar hoy amari,
Aa joi ne ne mein roi ne dil maru kahi de,
Su pamyu kaho zindagi bhar aaha bhari ne,
Chalya gaya..

Sone thai takrar haju pyar baki chey,
Banne dilo ma prem ni jankar baki chey,
Sansar na vyavhar nu vepar baki chey,
Banne dilo na malva haju tar baki chey,
Abhiman ma badhu lai gaya na joyu pacha farine,
Mara bhola..

Mara Bhola Dil No Song with Lyrics in English