Mangudi Manti Nathi Gujarati Movie

Mangudi Manti Nathi Gujarati Movie

Cast: Meenakshi, Chandan Rathod, Pal Rawal, Suresh Rawal, Jitu Pandya, Bharatsingh Rana, Trambak Joshi, Imtiyaz Shiekh, Umang Prajapati, Bipasha,Smita Solanki, Rajesh kureshi, Prem Rana, Govind pandya, Jeevan,Mukesh, Pradip,Navneet, Gautam, Bharat Baricha, Kamlesh Barott, Ajit Singh Gala, Dhruv rawal.

Directed by: Ajit singh Gala

Produced by: Suresh M Thakkar, Shilpa N Androja

Mangudi Manti Nathi Gujarati Movie

Mangudi Manti Nathi