Limbuda Jhule Tara Gujarati Lokgeet with Lyrics in English

Limbuda Jhule Tara Gujarati Lokgeet with Lyrics in English
Limbuda Jhule Tara Gujarati Lokgeet with Lyrics in English

Watch and listen one of the famous gujarati lokgeet with lyrics.

Limbuda jhule tara baag ma chabili lal,
Limbuda jhule tara baag ma,
Aji mara hatilo jhuje darabar ma chabila raj,

Limbuda jhule tara baag ma chabila lal,
Limbuda..

Utara deshu tamne orda chaliba raj,
Heji tame kambiyu ni lavjo be-be jod vahla mara,
Pag parmane desu kambiyu chabili lal,
Heji tamne kadla ne desu be-be jod re gormora,
Limbuda..

Bhojan desu tame lapsi chabila raj,
Heji tame nathdi ni lavjo be-be jod vahla mara,
Nak parmane desu nath chabili lal,
Heji tamne tildi ni desu be-be jod re goramora,
Limbuda..

Odhan desu tame dholiya chabila raj,
Heji tame gujari ni lavjo be-be jod vahla mara,
Hath parmane devu gujarichabili lal,
Heji tamne desu haiya keri huff re goramora,
Limbuda..

Limbuda Jhule Tara Gujarati Lokgeet with Lyrics in English