પિતૃઓ પાસેથી સુખ-સમૃદ્ધિ, સ્વાસ્થ્ય અને સંતાન પ્રાપ્તિ ના આશિર્વદ મેળવવા હોય તો આવી રીતે કરજો શ્રાદ્ધ

આજથી શ્રાદ્ધના દિવસો શરૂ થઈ રહ્યા છે. 16 દિવસ સુધી શુભ કાર્યો વર્જિત રહેશે. કાગવાસ માટે પિતૃના આશીર્વાદ મેળવવાનો અવસર

Read more

શ્રાદ્ધ શું છે? શ્રાદ્ધ નું મહત્વ, શ્રાદ્ધમાં શું કરવું જોઈએ ?

પિતૃદોષથી મુક્તિ મેળવાવનો યોગ્ય સમય હોય છે પિતૃપક્ષ. હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાદ્ધ પિતૃઓને પ્રસન્ન કરવા માટે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય

Read more

Family Ni Dandikuch Gujarati Natak

FAMILY NI DANDIKUCH is a family gujarati drama that advocates ‘Gandhigiri’. A widower (Jaydeep Shah) is living with his disintegrated family which includes two sons and their wives. His two sons are poles apart. Elder one is henpecked husband who is married to a very domineering wife . The younger son, on the other hand is a very domineering husband whose wife is a typical ‘pativrata’ nari.

Read more

No Exit Gujarati Natak

No Exit is a suspense cum comedy Gujarati Natak. On the outskirts of Mumbai city, there is a house near Vasai creek which allows ENTRY only and there is NO scope of EXIT or escape from this house. One who gets to know the secrets of this house either stays inside forever or comes out dead.

Read more

Aa Family Komedy Chhe Gujarati Natak

Aa Family Komedy Chhe is a super hit family cum comedy Gujarati Natak featuring comedy king Sanjay Goradia who is very fam famous his comedy and speech in Gujarati Natak World.Jamnadas doesn’t like to work, but he is always into something by which he can make easy and more money irrespective of being dishonest.

Read more

Pappa Avaj Hoy Chhe Gujarati Natak

Pappa Avaj Hoy Chhe is a superhit emotional cum family Gujarati Natak. The play revolves around the character of (Dharmesh Vyas) Rajesh and his son Hitansh. It shows the strong bond between the father and the son. The play states the fact that although the father always fail to show his feelings but he is the one who goes to any extend to fulfil his children’s expectation and to see him/her happy in their life.

Read more

Var Maro Lagne Lagne Kunwaro Gujarati Natak

Var Maro Lagne Lagne Kunwaro is a superhit comedy Gujarati Natak featuring comedy queen Pratima T also known as Lady Amitabh in the Gujarati Natak World. The story of the natak is full of comedy with lots of twists and turns which will keep you fix until the end.

Read more

Kul Deepak Gujarati Natak

Kul Deepak is a social cum family Gujarati Natak featuring Sejal Shah in a lead role as Sumatra Devi – Baa Saheb. She is a widower and has a son call Madhavji – Kunvarji for his mother. Manubhai is their office man. He comes and tells Baa Saheb that Madhavji has not come to office since a week and Sumatra Devi asks Kunvarji the reason behind the same.

Read more

Kaatil Gujarati Natak

Kaatil is a suspense cum thriller Gujarati Natak. Aruna has been paralysed for last 3 years and she was not even able to get out of her bed. Jamuna – a maid who has been staying with Aruna since she was a kid, Aruna has grown her up as a little sister. Aruna’s husband and her care taker nurse falls in love with each other.

Read more

Mani Ben Nu Mahabharat Gujarati Natak

Maniben Nu Mahabharata is a comedy cum social gujarati natak. It is a super hit comedy natak. The natak starts with Pratima dressed beautifully and waiting for his husband as its their wedding anniversary. The natak show nice funny comedy and fights between husband and wife.

Read more

Hukkam No Ekko Gujarati Natak

Hukkam No Ekko is a social cum suspense Gujarati Natak. The story is about the family of a well-known lawyer Hitarth Metha, his wife, his son Chitra and daughter Sonal. The natak starts with the friendly brother-sister conversation between Sonal and Chitra sitting in their drawing room. And later on a husband wife fight.

Read more