Eva Mandav Ropaya Lagna Geet with Lyrics in English

Eva Mandav Ropaya Lagna Geet with Lyrics in English
Eva Mandav Ropaya Lagna Geet with Lyrics in English

Watch and listen the famous Gujarati Marriage Songs with lyrics in English.

Eva mandav ropaviya mare aangane,
Vage ruda sharniyu ne dhol re,
Mandavde mare,
Eva moti re verana manek chowk ma.

Evo dada ne desh rudo aamblo,
Dali ae dali ae tahuke jina mor re,
Mandavde mare,
Eva moti re verana..

Eva bandhiya charwana ne chankda,
Aabhala ma pan chamke sooraj bhat re,
Mandavde mare,
Eva moti re verana..

Ek pardesi pankhi bethu mandve,
Kalkorida pardesi kare paryan re,
Mandavde mare,
Eva moti re verana..

Eva Mandav Ropaya Lagna Geet with Lyrics in English