Dikri Vahal No Dariyo Lagna Geet with Lyrics in English

Dikri Vahal No Dariyo Lagna Geet with Lyrics in English
Dikri Vahal No Dariyo Lagna Geet with Lyrics in English

Watch and listen the famous Gujarati Marriage Songs with lyrics in English.

Dikri to vahal no dariyo kehvay chey,
Dikri na pagle gharma lakshmi ubhray chey.

Dhol sharnayu sarva sur ma vagdavo,
Mangal geet ruda aaje gavdavo,
Dikri to..

Mithai mangavo ane mewa vehachavo,
Saga sabandhi nle anand no lahvo,
Dikri to..

Joshi teda ane joshe jovdavo,
Vahli dikari na ruda naam padavo,
Dirki to..

Kalu kalu bolshe ne pagla re padshe,
Hastu re mukdhu dikri saune dekhadshe,
Dikri to..

Ghani ghani khamma randal devi ne kehjo,
Ladkadi dikri saune jarur dejo,
Dikri to..

Dikri Vahal No Dariyo Lagna Geet with Lyrics in English